Общите условия

 

Споразумение с потребителя 

Моля прочетете внимателно следните условия, преди да използвате този website ( "Сайт").

www.bonivitoshop.com предоставя услугите си за вас ("клиент") при спазване на следното Споразумение с потребителя ("Споразумението").

Кои сме ние 

По смисъла на този договор, и на този сайт,  www.bonivitoshop.com, сайт, ние" се отнася до “Бонивито.Бг”ЕООД.  Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на “Бонивито.Бг”ЕООД

“Бонивито.Бг”ЕООД
гр. София
ул.”Хан Аспарух”51

Промени в тези Условия за ползване 

www.bonivitoshop.comси запазва правото по всяко време да променя или актуализира условията на настоящото споразумение, информирайки клиентите с  публикуване на сайта.www.bonivitoshop.comсъщо така си запазва правото по всяко време да променя или да актуализира своята защита и сигурност на данни чрез използване на едни и други  процедури. Клиентите потвърждават приемането на изменения или актуализации, като продължават да използват сайта.

Предоставяне на употреба

Ние предоставяме разрешение за ползване на съдържанието и софтуера ( "Услугите") на сайта за лични цели. Всяко друго използване на услуги на този сайт и възпроизвеждането му за цели, различни от тези, отбелязано по-горе, изменение, разпространение или преиздаване, без предварителното писмено разрешение на www.bonivitoshop.com, е строго забранено.

Цел на продажбите

Всички покупки  на продукти от www.bonivitoshop.comса ограничени до лична употреба и не могат, без изричното писмено съгласие на www.bonivitoshop.com, да се извършват във връзка с препродажба или търговска употреба. Ние си запазваме правото да ограничаваме  количествата, до нормалният размер на покупки на дребно.

Търговски марки и права

Цялото съдържание на сайта, проектиране, текст, графики, изображения, емблеми, бутони, икони, интерфейси, аудио и видео клипове, както и подбор и условия за това, са изключителна собственост на www.bonivitoshop.com или на съответните доставчици на съдържание, и са защитени от международните и местни закони за авторско право. Софтуера, използван в този сайт е собственост на www.bonivitoshop.com  или съответните доставчици на софтуер и такъв софтуер е защитен от международните и местни закони за авторско право.

Правила за поверителност

www.bonivitoshop.comзащитава информацията предоставена от  клиента по начин и условия публикувани  на този сайт. Условията за  защита на личните данни и сигурност, могат да  се изменят периодично с цел подобряване на защитата.Използването на сайта www.bonivitoshop.comпредставлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение, моля напуснете сайта www.bonivitoshop.com

 

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електронния магазин за покупки, вие, като клиент, безусловно се съгласявате с тях. Ако не сте съгласни с посоченото по-горе, моля, не използвайте магазина.

Ако имате допълнителни въпроси, или нужда от консултация с козметолог, моля свържете се с нас на посочените координати:

e-mail:

мобилен телефон.: 0882200253

С  настоящото споразумение се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България правата и задълженията на страните по него.

Настоящото споразумение, тъй като същото може да се изменя от време на време, представлява пълно  и заключително към този момент  споразумение между www.bonivitoshop.comи клиента  по отношение на неговия предмет. То заменя и замества всички договорености и споразумения, писмени и устни, по отношение на такива въпроси.

Използването на сайта www.bonivitoshop.comпредставлява по същество приемане на това споразумение в този му вид. Ако не сте съгласни с настоящото споразумение, моля напуснете сайта www.bonivitoshop.com

Най-продавани продукти