Защита на личните данни

Личните данни, които предоставяте нa www.kozmetikatati.com ще бъдат използвани единствено и само във връзка с обслужването Ви като клиент, за обработката и доставката на поръчката, осъществяването на връзка с Вас и доставянето на информация под формата на информационен бюлетин (абонаментът може да бъде отменен по всяко време). Bonivitoshop.com Ви гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица или изпозлвани за други цели.

По Ваше желание, (например, чрез електронната поща) въведените данни могат да бъдат изтрити и от нашата база данни, които в последствие няма да бъдат обработвани.

Възможност за изтриване на личните данни

В случай, че желатете Вашите лични данни да бъдат изтрити, свържете се с нас на  bonivito_trade@abv.bg  и ни пишете.

Информация относно обработката на лични данни

БОНИВИТО.БГ ЕООД  собственик на онлайн магазина www.kozmetikatati.com отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на

лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни :

  1. Наименование „Бонвито.Бг Еоод

2.ЕИК/БУЛСТАТ : 203992076

3.Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700,ул.Жак Натан 4

4.Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700.ул.акад,Жак Натан 4

5.Данни за кореспонденция: гр. София, 1700,ул.акад.Жак Натан 4

6.E-mail: bonivito@abv.bg

7.Телефон : 0882200253,  885391374

www.kozmetikatati.com обработва  данни, които получава от Вас при покупката на стока или с това, че използвате услуги на фирмата. Това са следните лични данни:

Име и фамилия

Имейл адрес

Телефонен номер

Адрес на пребиваване или адрес за доставка

Парола в криптирана форма ако сте регистрирани

 

IP адрес

Географски данни

Данни относно осъществяването на поръчката (това са например вид, цена на продукта, дата на покупката, данни за състоянието на клиентския профил)

Евентуално друг онлайн идентификатор

www.kozmetikatati.com обработва посочените лични данни единствено съгласно приведените долу цели и до степента и времето, необходимо за постигането на тези поставени цели.

 

  1. С каква цел и с какви правни основания www.kozmetikatati.com обработва Вашите лични данни?

Обработка на личните данни във връзка с покупката на стоки от онлайн магазина

Обработката на лични данни е необходима за целите на сключването на договор за покупко-продажба и неговата реализация, доставката на поръчаната стока, а също и във връзка с изпълнението на законоустановените данъчни задължения.

Докато правите поръчка www.kozmetikatati.com събира и обработва следните Ваши лични данни – име, фамилия, адрес на пребиваване или адрес за доставка,телефонен номер, имейл адрес. Предоставянето на тези лични данни е основна предпоставка за сключването или промените в договора за покупко-продажба, при което предоставянето на лични данни служи първо за Вашата безпогрешна идентификация и после за контакт с Вас с цел доставка на поръчаната стока.

Обработка на личните данни във връзка с уреждането на предложения, въпроси и рекламации

Правно основание за обработка на личните данни е изпълнението на договорните и законовите задължения на www.kozmetikatati.com. Във връзка с уреждането на рекламации Bonivitoshop.com  обработва личните данни също и за целите на своите законни интереси за случаи на възможно възникване на спор при рекламация.

При уреждането на рекламация  www.kozmetikatati.com  събира и обработва следните ваши лични данни – име, на фамилия, адрес пребиваване или адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес, история на транзакция на поръчките, данни за закупената стока, списък със звуковите файлове към Центъра за връзка с клиента.

Обработка на личните данни във връзка с поддържането на клиентския Ви профил

След като се регистрирате като потребител на Bonivitoshop.com обработва Вашите лични данни, което е с цел поддръжка на клиентския профил. Правно основание за обработка на личните данни е изпълнението на договора, респективно преговорите с цел сключване на договор за покупко-продажба, доставката на поръчаната стока, свързаната с нея комуникация, както и за изпълнение на законовите данъчни задължения.

При поддръжка на клиентския профил  www.kozmetikatati.com обработва следните лични данни на субекта на данни – име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес на пребиваване или адрес за доставка, парола в криптиран вид, профилна информация като възраст и пол, данни, отнасящи се до осъществяването на покупката (като например вид и цена на стоката, дата на покупката, данни за състоянието на клиентския профил).

  1. За какъв период ще обработваме Вашите лични данни?

www.kozmetikatati.com обработва Вашите лични данни в случай на закупуване на стока от онлайн магазина, след реализиране на търговски отношения, също за времето, необходимо за осигуряването на взаимните права и задължения, произтичащи от договора и за период от две години от деня на изтичане на гаранционния срок на продукта за целите на законните интереси на www.kozmetikatati.com (виж горе). Издадените данъчни документи, съгласно поправка на § 35 от Закон № 235/2004 ДВ за данъка върху добавената стойност, се архивират за период от 10 години от издаването им. Поради необходимост да се докаже юридическата причина за издаване на данъчни документи се архивират и поръчките за период от 10 години, считан от деня на изпращане на поръчката към клиента.

В случай че www.kozmetikatati.com обработва лични данни въз основа на Вашето съгласие за обработката на лични данни с маркетингови и търговски цели, или за изпращане на търговски съобщения по електронен път, съгласно изменения в Закон № 480/2004 ДВ за някои услуги на информационното общество, личните данни ще бъдат обработвани за период от 5 години или докато не оттеглите съгласието си. Ако оттеглите съгласието си, с това няма да засегнете обработката на Вашите лични данни от страна на www.kozmetikatati.com за други цели, въз основа на законови основания, в съответствие с тази Информация относно обработката на личните данни.

  1. Кой ще има достъп до Вашите лични данни?

Личните данни, за постигане на горепосочените цели, могат да бъдат обработвани от фирма Bonivitoshop.com и нейните служители, Субектите, които могат да имат достъп до Вашите лични данни, са или в бъдеще могат да бъдат:

личности, които осъществяват за www.kozmetikatati.com техническа дейност на определена услуга или доставчици на технологии, които Bonivitoshop.com използва за тези услуги (типично програматорска или друга поддържаща техническа услуга, сървърни услуги, разпространение на имейли, услуги, свързани с измерване на посещаемостта на нашите страници и приспособяването на тяхното съдържание към предпочитанията на потребителите);

лица, които доставят стоката на клиентите на www.kozmetikatati.com;

Освен това фирма www.kozmetikatati.com е длъжна да предостави някои от Вашите лични данни, съгласно действащите законови разпоредби, например на държавните органи, на съда или на органите, участващи в наказателното производство във връзка с евентуално правно, наказателно или гражданско съдебно производство.

5.Какви права имате по отношение на обработката на лични данни от www.kozmetikatati.com?

Във връзка с Вашите лични данни като субект на данните имате следните права:

Право по всяко време да оттегляте своето съгласие за обработка на личните даннидо личните данни (право да изискате информация дали личните данни, които се отнасят до Вас, са или не са обработени от www.kozmetikatati.com, а в случай, че това е така, имате право да получите достъп до тези данни и друга информация съгласно чл. 15 от регламента);

Право на пренасяне на данни (Право да получите личните данни, които се отнасят до Вас, в структуриран, стандартен и машинно разчитан формат, и правото да предавате друга информация на друг администратор; и освен това правото личните данни да бъдат предадени директно от един администратор на друг, в случай че това е технически изпълнимо);Право на корекция (право да поискате от www.kozmetikatati.com без излишно забавяне да коригира неточните лични данни, които се отнасят до Вас);Право на ограничение на обработването (право да изискате от www.kozmetikatati.com да ограничи обработването, между другото в случай че поради упражнено право на корекция  www.kozmetikatati.com провери верността на данните; или ако от страна на www.kozmetikatati.com личните данни са били обработени противозаконно, но не желаете тяхното анулиране);

Право на анулиране (правото да изискате от www.kozmetikatati.com да изтрие Вашите лични данни без излишно забавяне, между другото, ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани, или сте оттеглили съгласието си, на основата на което личните данни са били обработвани от www.kozmetikatati.com и не съществува никакво друго законово основание за обработката им; или ако от страна на www.kozmetikatati.com личните данни са били обработвани противозаконно);Право на възражение (правото да изискате от www.kozmetikatati.com да престане да обработва Вашите лични данни въз основа на законовото право и законния интерес);

Право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на личните данни..

6.Как можете да се свържете с www.kozmetikatati.com?

В случай на каквито и да било въпроси относно обработката на Вашите лични данни или използването на горепосочените права, можете да се обърнете към Bonivitoshop.com писмено на адрес: София, улакад.Жак Натан 4 , 0882 200 253  0885 391 274  или на имейл bonivito_trade@abv.bg